Претрага података

Сви подаци са сензора се шаљу и складиште у заједничкој бази података. Тим истраживача ће проверавати, проучавати и анализирати ове податке и користити их за даља истраживања. Такође, може се очекивати да ће ови подаци омогућити грађанима да узму већег учешћа при доношењу одлука које се тичу заштите животне средине и здравља.

Истраживачи ће такође моћи да стекну бољи увид о томе на који је начин најбоље укључивати грађане и како обезбедити што већи успех пројекта.

На овој страни ћемо објављивати резултате наших анализа и закључке до којих будемо долазили. На пример, уз помоћ техника фузије података биће могуће генерисати мапе загађења ваздуха за Београд у времену блиском реалном. Иако ова функционалност још није у потпуности готова, испод овог текста можете видети основне мапе за загађиваче азот-диоксид и честице дијаметра испод 2.5 µm за подручје покривено генералним урбанистичким планом Београда које је креирао наш CITI-SENSE тим.
 

 

Пример визуелизације података са сензора
Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation